tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding fra produktion af spraydåser

Siden oktober 2016 har tyskbaserede G. Staehle GmbH opvarmet deres 7500m² store lager med et varmegenvindingssystem for røggasser fra exodraft

G. Staehle GmbH er en af de tre største europæiske fabrikanter af spraydåser. Firmaet har fabrikker i både Stuttgart og Schifferstadt.

Som den ansvarsbevidste virksomhed de er, sætter Staehle en ære i deres bæredygtighed og miljøbevidsthed, og de har været ISO 50001 certificerede siden 2015 ved hjælp af et energiforvaltningssystem, der har fokus på skæring og overvågning af CO2-udledninger.

Det er derfor, Staehler allerede under planlægningen af den nye trykkerilinje i Schifferstadt tog genvinding af røggasser i betragtning.

Processen med at trykke på de tynde aluminiums plader, spraydåserne derefter laves af, resulterer i gasser, der skal behandles. Derfor sendes gasserne gennem termisk efterbrænding på 600 grader, hvilket uskadeliggør dem til frigivelse i miljøet.

Staehle ville gerne udnytte de høje udstødningstemperaturer fra efterbrændingen og gøre dem til varmt vand, der kunne forsyne lagerets varmeanlæg.

chimney
chimney

exodraft blev valgt som leverandør af hele skorstenssystemet, herunder genvinding af røggasser til den nye trykkerilinje.

Ifølge Hr. Mark Oliver, CEO af Staehle, er grunden til at Staehle valgte exodraft som leverandør, at exodraft kunne tilbyde den mest kompakte og effektive varmegenvindingsenhed på markedet som nøglefærdig løsning.

Projektet blev ført ud i livet i 2016 i samarbejde med bygherren, varmeingeniører, elektrikere og skorstensbyggere.

Systemet blev tilpasset og designet, så det kunne indarbejdes i produktionsprocessen og en høj grad af fleksibilitet og kommunikation garanterede, at integreringen mellem byggeriet og produktionen via skorstens- og varmevekslerteknologier kunne foretages rettidigt.

Ved idriftsættelsen af det nye anlæg viste det sig hurtigt, at den varmegenvinding, der var blevet lovet i tilbuddet fra exodraft, var blevet mødt fuldstændigt, om ikke oversteget.

exodrafts Opticalc beregningssoftware, som er eksternt certificeret, blev anvendt før installeringen til beregning af energiudbytte og investeringsafkast. Efterfølgende kan den faktiske mængde genvunden energi fra røggasserne overvåges løbende via styringsenhedens skærm.

Siden oktober 2016 har Staehle opvarmet deres 7500m² store lager med et varmegenvindingssystem for røggasser, hvilket holder varmeomkostninger nede, hvorved de ikke blot beskytter miljøet, men også bekæmper stigende energiomkostninger.

chimney
varmemåling

  Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

  Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
  Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet

  Relaterede produkter

  Compact Safe80

  Varmegenvindingsenheder til høje temperaturer i Safe Serien fra exodraft genvinder ubrugt energi fra røggasser og procesluft. Disse enheder er beregnet til at fungere ved røggastemperaturer på op til 400 °C på luftsiden.

  CFIR

  CFIR inline fan leverer mekanisk træk til gas-, olie- og dampinstallationer.

  Designet til at arbejde ved kontinuerlige røggastemperaturer på op til 600 °C, CFIR inline fan kan installeres både lodret og vandret i dit kanalsystem, indendørs såvel som udendørs (fra -40 °C til +50 °C), hvilket giver dig mere designfrihed.

  EHC20 systemstyring

  EFC 16 er en elektronisk hastighedsregulator til manuel betjening af exodraftrøgsugere.

  EBS

  EBC22 med tryktransducer (XTP) er en automatisk styring til en eller flere kedelanlæg og andre installationer, hvor en eller flere varmekilder er koblet til samme skorsten.

  Skriv til os for et UFORPLIGTENDE bud på hvordan du løser dine røgproblemer.