C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

Category: Industri

Hærderier

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme.
  • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More

Tørreanlæg

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme.
  • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More

Metalforarbejdning

Forarbejdning af metal er en særdeles energikrævende proces, der medfører en stor varmeproduktion.
  • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
  • Read More