C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

Category: Løsninger

Hærderier

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Tørreanlæg

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp og anden procesvarme.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Metalforarbejdning

Forarbejdning af metal er en særdeles energikrævende proces, der medfører en stor varmeproduktion.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Bageri

Moderne bagerier kræver effektiv produktion med høj kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bageriovn kræver nøjagtig kontrol af:
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Industribageri

Moderne bagerier kræver effektiv produktion med høj kvalitet og fleksibilitet. Det perfekte brød i en moderne bageriovn kræver nøjagtig kontrol af
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Restaurant

Storkøkkener, restauranter, pubber, grillbarer mv. stiller ofte store krav til udsugning for at opretholde et behageligt arbejdsklima.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Pizzeria

En ægte pizza skal bages i en træfyret pizzaovn og temperaturen fra ovnen vil ofte langt overstige grænsen for almindelige ventilationssystemer.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Brændeovne & pejse

I etageejendomme med lejligheder opleves det ofte at brændeovnene ikke kan anvendes, fordi trækket ikke fungerer godt nok.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Olie- og gaskedel

Luft er en essentiel del af forbrændingsprocessen, og uden regulering af den tilførte luft, er resultatet ikke optimalt.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Brændeovn & pejs

Trækket bliver skabt af forskellen på den høje temperatur i skorstenen og den koldere temperatur udenfor. Da skorstenen stadig er kold under optænding, er trækket begrænset, og det kan være svært at tænde op.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Gaspejs

Til forbrændingssystemer hvor der anvendes gas stilles der ekstra store krav til sikkerhed. Udsivende gas kan medføre alvorlige forgiftninger, brandfare eller eksplosioner og bør derfor for enhver pris undgås.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More

Pille-/stokerfyr

En skorsten er optimeret til et givet driftspunkt, men når biobrændselsfyr bliver brugt året rundt, muliggør det naturlige træk ikke altid en optimal driftssituation.
 • Posted by fiverr / Posted on 04 Jan / 0 Comments
 • Read More