C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

  Pille-/stokerfyr

  Vil du vide mere? Så besøg os på exodraft-roegsuger.dk.

  En skorsten er optimeret til et givet driftspunkt, men når biobrændselsfyr bliver brugt året rundt, muliggør det naturlige træk ikke altid en optimal driftssituation.

  Det naturlige træk varierer over året og når et biobrændselsfyr har problemer med skorstenstrækket, kan det betyde optændingsbesvær, sod og røgudslag, eller at ilden går ud.

  Et utilstrækkeligt skorstenstræk kan også resultere i dårligere forbrænding og dermed ringere udnyttelse af brændslet, hvilket koster dig penge og er dårligt for miljøet.røgsugersystem til biobrændselsfyr

  Med en røgsugerløsning fra exodraft kan du selv præcist styre trækket og dermed undgå problemer uanset årstid, vejr og vind.

  exodrafts røgsugersystem til biobrændselsfyr består af en røgsuger af typen RS eller RSV med aksialvinge samt tilhørende styring og tilbehør.

  Med en styring af typen EFC15, EFC16, EFC18 eller EFC35 justeres skorstenstrækket manuelt op og ned efter behov.

  EFC18 leveres med en temperaturføler, som søger for at røgsugeren selv slukker efter 45 minutter, hvis fyret slukkes.
  Den starter desuden røgsugeren automatisk, hvis der ikke er blevet tændt for røgsugeren manuelt ved opstart af fyret.


  Optimal udnyttelse af brændslet med konstanttryksregulering

  Med en styring af typen EBC20 reguleres røgsugerens hastighed automatisk op og ned, så der fastholdes et konstant tryk i skorstenen, hvilket giver optimale betingelser for forbrændingen i fyret.

  Posted by fiverr / Posted on 04 Jan