tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Røgsuger

1. GENERELT

A. HVAD ER EN RØGSUGER?

En røgsuger er en elektrisk ventilator. Den monteres på skorstenen og sørger for, at din brændeovn får luft nok til at brænde rent og problemfrit hele dagen. Røgsugeren skaber et negativt tryk i skorstenen, hvilket udrydder de problemer, man kan komme ud for, når man fyrer op med fast brændsel.

B. HVORDAN FUNGERER EN RØGSUGER?

En røgsuger skaber et negativt tryk i skorstenen.
Når du tænder for din røgsuger, skabes der et træk i skorstenen, så ilden brænder rent og røgfrit.

C. HVORFOR HAR JEG ALDRIG HØRT OM BEGREBET ”RØGSUGER”?

Løsningen med mekanisk røgsuger er faktisk en 50 år gammel opfindelse – og findes i dag allerede på en del skorstene rundt omkring i verden. Men løsningen er ikke lavet for at være synlig – men for at være effektiv. Derfor lægger du oftest ikke mærke til, at en skorsten har en røgsuger monteret.
En analyse viser, at hver 4. husstand med brændeovn har problemer med optænding og røg i stuen. Desværre er det tit noget, som man lever med – eller helt opgiver at løse. Med en røgsuger er problemet løst en gang for alle.

D. HVOR SIDDER RØGSUGEREN?

En røgsuger sidder oven på skorstenen og sikrer ordentligt træk til brændeovnen eller pejseindsatsen.
Røgsugeren er elektrisk og styres indefra i huset via en styring eller fjernbetjening.

E. BURDE DER IKKE VÆRE ET NATURLIGT TRÆK I SKORSTENEN?

Det naturlige træk i skorstenen varierer i løbet af året i takt med skiftende temperaturer, vindforhold og luftfugtighed. Dette kan have stor indvirkning på din brændeovn, pejs eller pejseindsats, da ildstedet typisk vil fungere bedre i nogle vejrforhold frem for andre. En røgsuger fra exodraft sikrer, at du altid har optimalt træk i skorstenen, uanset vind og vejr, så optænding og genfyring bliver til en leg. Hver gang.

F. LANG SKORSTEN ELLER RØGSUGER?

I stedet for at forlænge din skorsten for at forbedre trækket – kan du i langt de fleste tilfælde montere en røgsuger i stedet.
Røgsugeren sender røgen op i luften og sørger for at holde røggasser og partikler væk fra taget og din nabo.
Med en røgsuger undgår du derfor en høj og skæmmende skorsten.

G. SUGER RØGSUGER IKKE BARE AL VARMEN UD AF BRÆNDEOVNEN OG UD I NATUREN?

Nej. En røgsuger skaber blot et træk, der svarer til trækket i en velfungerende skorsten.

H. KAN MAN IKKE BARE BRUGE EN ASPIROTOR I STEDET?

Det er korrekt, at en aspirotor kan afhjælpe nogle af problemerne – men kun, hvis det blæser nok til, at den kan dreje ordentligt rundt – og typisk ser man faktisk de største problemer i tungt vindstille vejr.
Prisforskellen på en aspirotor og en røgsuger er ca. 5.000 kr., så spørgsmålet er, om man vil have noget, som altid minimerer problemet (røgsuger), eller noget, som kun virker, når vind og vejr tillader det (aspirotor).

2. INSTALLATION

A. KAN JEG SELV MONTERE EN RØGSUGER?

En røgsuger skal tilføres strøm. Idet den bruges udendørs, er det et krav at du får en godkendt installatør til at koble strømmen til. Du må selvfølgelig godt selv montere røgsugeren på din skorsten.

B. HVOR KAN RØGSUGER BRUGES?

På alle skorstene, der mangler træk – både murede skorstene og stålskorstene.

C. HVILKE BRÆNDEOVNE KAN RØGSUGER BRUGES TIL?

Røgsuger kan monteres i forbindelse med både lukkede og åbne brændeovne.

D. HVORDAN FØRES DER STRØM TIL RØGSUGEREN?

Der er grundlæggende to muligheder: Den første er at føre ledningen fra røgsugeren ind under skorstenens krave/inddækning. De fleste skorstene har en metalkrave dér, hvor skorstenen møder taget (typisk dækket med kit), og her kan ledningen føres igennem til huset. En anden løsning er at føre ledningen ned langs taget, ind under den nederste tagstensrække og videre ind i huset.
Af æstetiske hensyn anbefales det at fastgøre ledningen til skorstenens side med montagebøjler (og eventuelt i et rør), så den er mindre iøjefaldende fra jorden.

E. HVAD GØR JEG HVIS MIN SKORSTEN HAR ET FIRKANTET HUL?

En røgsuger fås både i rund og firkantet version, derfor er det næsten altid muligt at finde en som passer. Desuden har vi forskellige størrelser flanger som tilbehør.

F. KAN RØGSUGER BRUGES TIL MUREDE SKORSTENE?

Ja. En røgsuger kan bruges både til stålskorstene og murede skorstene. Til en firkantet skorsten anbefales en røgsuger type RSV.

3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

A. KAN JEG SLUKKE FOR MIN RØGSUGER NÅR DER ER GANG I MIN BRÆNDEOVN?

De fleste modeller røgsuger skal kører på minimum 10% så længe der er en vis varme i skorstenen. Styringen sikre at røgsugeren ikke kan slukkes før temperaturen tillader dette.

B. HVAD KRÆVER EN RØGSUGER AF VEDLIGEHOLDELSE?

En røgsuger bør efterses mindst to gange om året i forbindelse med eftersynet af skorstenen. Sod og andre aflejringer skal fjernes fra rotorbladene og bunden af motorhuset.
For at forlænge motorens levetid er det nødvendigt at tænde for røgsugeren med jævne mellemrum – også uden for fyringssæsonen.

C. HVAD MED RENGØRING AF EN RØGSUGER?

Det er lovpligtigt at få skorstenen fejet af en skorstensfejer, men skorstensfejeren har ikke ved lov pligt til at rengøre røgsugeren.
Derfor er det op til dig at sørge for, at røgsugeren bliver gjort ren mindst én gang om året, så du kan holde aftrækket i skorstenen frit.
Det er yderst vigtigt at holde din røgsuger fri for sod og aflejringer. Sod er den primære årsag til skorstensbrande.
Rengøringsintervallerne afhænger af brugen af ildsted og Røgsuger. Hyppig brug kræver hyppig rengøring.
Ved regelmæssig brug af ildstedet (2-3 gange om ugen) kan det være nødvendigt med hyppig rengøring af din røgsuger (2-3 gange om året eller oftere).
Hvis ildstedet bruges hver dag, kan det være nødvendigt med kortere rengøringsintervaller.
Uanset hvor meget ildstedet anvendes, skal Røgsugeren rengøres og efterses mindst én gang om året.
En Røgsuger holder fugle og snavs ude af skorstenen, så de ikke kan tilstoppe den.

D. HAR SKORSTENSFEJEREN ADGANG TIL MIN SKORSTEN MED RØGSUGER INSTALLERET?

Ja. Røgsugeren kan åbnes således adgang til skorstenen er nem. Når skorstensfejeren er færdig med sit arbejde, lukker han blot låget på din røgsuger.

E. HVAD SKER DER I STORMVEJR?

En korrekt installeret røgsuger kan ikke falde ned, heller ikke i stormvejr.
Selve røgsugers vægt, samt beslag eller en flange holder røgsugeren på plads oven på skorstenen.
Ved korrekt montage kan din røgsuger ikke falde ned, heller ikke når den åbnes under rengøring og vedligeholdelse.

F. KAN RØGSUGER ANVENDES TIL KOKS OG KUL?

Nej. En røgsuger er udviklet til almindelig brændeovn, hvor der fyres med brænde eller træbriketter.

G. KAN EN RØGSUGER OVERLEVE EN SKORSTENSBRAND?

En røgsuger er modstandsdygtig over for høje temperaturer, men der er selvfølgelig en grænse for hvor meget varme den kan tåle. Hvis skorstenbrænden er alvorlig – kan heller ikke røgsugeren overleve dette.

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

A. HVAD ER RØGSUGERS STRØMFORBRUG?

Ca. 40 til 60 watt ved fuld belastning – og meget mindre når den kører med lav hastighed.

B. STØJER EN RØGSUGER NÅR DEN ER I GANG?

Ventilatorens konstruktion er effektivt afbalanceret med kuglelejer af høj kvalitet og har et meget lavt støjniveau.
Man kan stadig høre et stille sus på grund af selve luften, der bevæger sig gennem røgkanalen.

5. FEJLFINDING PÅ RØGSUGER

A. DER ER INGEN STRØMTILFØRSEL TIL MIN RØGSUGER

Problem:
• Afbryderen er slukket
• Dårlige elektriske forbindelser

Løsning:
• Kontrollér afbryderen
• Kontrollér og afhjælp problemet

B. STRØMMEN ER TILSLUTTET MIN RØGSUGER MEN DEN KØRER IKKE

Problem:
• Dårlige elektriske forbindelser

Løsning:
• Kontrollér og afhjælp problemer med forbindelserne

C. MIN RØGSUGER ER TILSLUTTET, MEN DEN BRUMMER OG DREJER IKKE RUNDT

Problem:
• Sod kan blokere din Røgsuger

Løsning:
• Rengør din Røgsuger

D. MIN RØGSUGER SER UD TIL AT FUNGERE FINT MEN DER ER IKKE NOK TRÆK

Problem:
• Din røgsuger kan være for lille – eller skorstenen er på en eller anden måde blokeret

Løsning:
• Udskift din Røgsuger med en større model i vores røgsuger-sortiment. Tjek at skorstenen ikke er blokeret.

E. MIN RØGSUGER VIBRERER

Problem:
• Motorakslen kan være bøjet – eller vingerne skæve eller ujævnt påvirket af sod

Løsning:
• Udskift din Røgsuger

F. LUFTSTRØMMEN VED ILDSTEDETS ÅBNING ER HØRBAR

Problem:
• Skorstensrørets indvendige diameter er for lille

Løsning:
• Der er ikke så meget at gøre ved det. Prøv eventuelt at reducere ildstedets åbning

G. DER KAN HØRES MEKANISK STØJ

Problem:
• Der kan sidde fremmedlegemer fast
• Motorlejerne kan være slidte

Løsning:
• Fjern fremmedlegemer
• Udskift din Røgsuger

H. MIN BRÆNDEOVN ER BEGYNDT AT RYGE

Du har ikke haft problemer med din brændeovn før, men måske er der sket noget nyt:
• Har du købt en ny brændeovn?
• Har du anskaffet en ny, effektiv emhætte?
• Har du et ventilationsanlæg?
• Er der noget omkring huset, der er blevet højere – for eksempel en nabos træ, en højere tagryg, en ny loftetage?

Løsning:
Turbulens omkring skorstenen eller en ny, ultra-effektiv brændeovn kan skabe problemer, da den kun lukker begrænset varme ud i skorstenen. Men alle problemerne kan løses en gang for alle med en Røgsuger.