C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

  Olie- og gaskedel

  Luft er en essentiel del af forbrændingsprocessen, og uden regulering af den tilførte luft, er resultatet ikke optimalt. Olie- og gaskedel

  Årsager til dårligt træk
  Trækket i skorstenen påvirkes af skorstenens højde og lysning og af udendørsfaktorer som temperatur, årstid og vindforhold, og det naturlige træk tilpasser sig naturligvis ikke de svingende trækbehov fra en eller flere kedler.

  Et exodraft-røgsugersystem til oliefyrede kedler justerer skorstenstrækket optimalt og tager hensyn til kedlernes skiftende trækbehov.

  På gas- og oliefyrede kedler vil systemets effektivitet afhænge af, at det rette aftræk er til stede.

  Såfremt trækket ikke er korrekt styret kan det føre til:

  • unødigt høje omkostninger til brændsel
  • forhøjet emissionsniveau fra kedelanlægget
  • kortere levetid for hele anlægget

  Med et exodraft røgsugersystem justeres aftrækket til et ønsket niveau og røgsugerens styring vil tilsikre at det ønskede træk bliver opretholdt.

  Resultatet er en kedel der altid arbejder under optimale, ensartede og kontrollable forhold.

  Draft-vs-month-figure-DK

  Posted by fiverr / Posted on 04 Jan