tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Olie & Gaskedler / Storhoteller

kedler cover

Olie og gaskedler anvendes ofte til opvarmning af både værelser og brugsvand i mange større hoteller. 

I en sådan kedel sker en forbrændingsproces som stiller store krav til skorstenstrækket for at fungere ordentligt.

Luft og skorstenstræk er en essentiel del af forbrændingsprocessen, og uden regulering af den tilførte luft og trækket i skorstenen, er resultatet ikke optimalt. En røgsuger fra exodraft er løsningen her.

Årsager til dårligt træk

Trækket i skorstenen påvirkes af skorstenens højde og lysning og af udendørsfaktorer som temperatur, årstid og vindforhold, og det naturlige træk tilpasser sig naturligvis ikke de svingende trækbehov fra en eller flere kedler.

Et exodraft-røgsugersystem til oliefyrede kedler justerer skorstenstrækket optimalt og tager hensyn til kedlernes skiftende trækbehov.

På gas- og oliefyrede kedler vil systemets effektivitet afhænge af, at det rette aftræk er til stede.

Såfremt trækket ikke er korrekt styret kan det føre til:

  • unødigt høje omkostninger til brændsel
  • forhøjet emissionsniveau fra kedelanlægget
  • kortere levetid for hele anlægget

Med et exodraft røgsugersystem justeres aftrækket til et ønsket niveau og røgsugerens styring vil tilsikre at det ønskede træk bliver opretholdt.

Resultatet er en kedel der altid arbejder under optimale, ensartede og kontrollable forhold.

røgsuger oliekedel gaskedel
exodraft-kontakt-person

Fandt du ikke den rette løsning?

Tag kontakt til os – og sammen finde vi en løsning som passer til netop dig uanset om det gælder mekanisk skorstenstræk – eller industriel varmegenvinding

Klik på knappen herunder og tag kontakt til os.