tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Storkøkkener

køkken cover

I storkøkkener stilles store krav til udsugning for at opretholde et behageligt arbejdsklima. Med anvendelse af gas- eller træfyrede enheder vil temperaturen meget hurtigt overstige den max. belastning på 60° C, som normalt sættes som grænse på et konventionelt ventilationssystem.

I disse tilfælde vil der være behov for en exodraft-løsning, der kan tåle op til 500° C (afhængigt af model) og som sikkert og effektivt kan udskifte op til flere tusinde kubikmeter luft i timen.

Højt fedtindhold – nem at rengøre

I miljøer med grillning og stegning vil der naturligt opstå store mængder fedtholdig røg, som vil aflejre sig i udluftningssystemer mv.

For at opnå et acceptabelt hygiejneniveau, vil det derfor ofte være nødvendigt med meget hyppig rengøring, hvilket er ressourcekrævende og ofte vil afbryde køkkenets funktion.

Fedtholdig røg der ikke bliver renset, aflejres i ventilationssystemet og vil medføre forøget brandfare, lugtgener for naboer og tilsmudsning af tagfladen.

Med exodrafts specielle røgsuger til fedtholdig luft, undgår du disse gener. exodraft røgsuger GSV er konstrueret således at fedtindholdet i røggassen vil aflejre sig på røgsugerens bundplade og derefter løbe ned i en speciel beholder, som nemt og sikkert kan tømmes efter behov.

Selv med denne funktion er der dog behov for løbende rengøring af røgsugeren, men GSV er konstrueret således at det er nemt at åbne og rengøre alle vitale dele.

køkken illu