tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Fødevarefremstilling generelt

mad produktion cover

Fødevareindustrien står i dag overfor nødvendigheden af at forbedre effektiviteten af produktionsprocessen for at reducere produktionsomkostningerne. Det er nødvendigt for den enkelte virksomhed at positionere sig bedre i et konkurrencepræget marked og øge overskuddet.

Man kan opnå dette ved hjælp af varmegenvinding inden for fødevareproduktionen, der genbruger den overskydende varme, som genereres under produktionsprocessen, ved at overføre den til varmt vand, der senere kan bruges til en lang række forskellige formål.

Ved hjælp af exodrafts varmegenvindingssystem og mekaniske skorstenstræk, som er tilpasset til den specifikke fødevarefremstillingsproces, kan virksomheden udnytte den energi, der ellers ville blive spildt og genbruge den inden for produktionscyklussen.

For eksempel er det i bageprocessen normalt kun 33-35% af den samlede varme der reelt bliver udnyttet, mens resten spredes ud i atmosfæren i form af varm luft eller damp.

Fødevarekvalitet og sikkerhed inden for produktionen kræver også store mængder varme og påfølgende nedkøling for at dræbe mikroorganismer i produktet.

Andre eksempler er fermenteringsprocesser, vask og tørring af råvarer. Varmen kan forsvinde på flere måder f.eks. gennem røggasser eller damp, men kan i stedet overføres til varmt vand og genbruges ved hjælp af varmevekslere.

exodraft tilbyder løsninger, som udnytter den varme, som ellers går til spilde. For eksempel produkter som Basic Plate (BP) 500 til varmegenvinding eller en kanalventilator (f.eks. CFIR 400) til trækkontrol.

Det giver en unik mulighed for fødevareindustrien; ved at installere vores varmegenvindingssystem, opnår man flere fordele deriblandt en besparelse på produktionsomkostningerne og en reduktion af CO2-udledninger.

Det gøres ved at udnytte de største kilder til spildvarme inden for den pågældende produktionsproces og genbruge denne varme gennem vores varmegenvindingssystem.

Varmen, som overføres til varmt vand, kan eksempelvis opbevares i buffertanke til senere brug.

exodrafts røgsugere kan bruges til at styre skorstenstrækket i produktionsprocesser som bruger ovne eller kedler. I de fleste tilfælde bliver skorstenstrækket påvirket af ydre faktorer såsom lufttemperatur eller vindforhold.

Disse ydre faktorer påvirker kontrollen med skorstenstrækket og gør, at der skal bruges mere energi for at holde varmeproduktionen konstant.

exodrafts røgsugere kan være til gavn for fødevareindustrien da de opretholder et konstant skorstenstræk på ovne og kedler uafhængigt af ydre forhold. Det er med til at reducere energiforbruget og giver dermed en besparelse på produktionsomkostningerne.

Vi har i høj grad øget vores effektivitet, og det kræver næsten ingen vedligeholdelse

Ken SchwarzeEjer af Schwarze Bäckerei

Ovne og kedler kan komme op på 550°C inden for rammerne af industriel fødevareproduktion. Reduktion af varmeforbruget i fremstillingsprocessen giver ikke kun en besparelse på produktionsomkostningerne, men reducerer også CO2-udslippet og er gavnligt for miljøet.

Hvis I kontakter os, vil vores team af ingeniører hjælpe jer med at undersøge, hvor meget jeres varmeforbrug kan nedsættes ved hjælp af varmegenvinding og mekanisk skorstenstræk, og præsentere jer for en gennemførlighedsplan, der klarlægger, hvor hurtigt jeres investering vil tjene sig ind igen.

Se en af vores løsninger her

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet