tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Industrielle kafferisterier

kafferisterier cover

Varmegenvinding og trækstyring i produktionsanlæg er en effektiv mulighed for at reducere produktionsomkostninger og energiforbrug. Det gavner ikke kun producenten at reducere produktionsomkostningerne og dermed øge fortjenesten.

Det har også vidtrækkende betydning for miljøet, fordi CO2-aftrykket mindskes. Kafferistningsanlæg producerer en stor mængde spildvarme i form af udstødning af varm luft, der ellers kunne genanvendes i produktionsprocessen.

Hvad angår skorstenstræk, bliver dampen som regel ledt ud gennem en skorsten, der skal have et konstant træk for at sikre, at dampen bliver effektivt fjernet fra produktionsområdet.

Denne trækstyring på produktionsanlægget sker ved implementering af røgsugere, der kontrollerer hastighed og retning. Eksterne forhold som temperatur-, tryk- eller vindforhold kan drastisk ændre mængden af den energi, der skal bruges til at holde strømmen af damp konstant og på rette niveau.

exodraft løser et stort problem i produktionsprocessen ved at installere mekaniske røgsugere, der er uafhængige af ydre forhold og altid opretholder et ensartet træk, uanset temperatur, vind eller tryk.

CO2 Pr. kg ristede bønner
7,1 KG
CO2-aftryk worldwide
2015/16
64.453 Mil. kg

Kafferistningsanlæg indeholder flere produktionsfaser, hvor en stor mængde varme går til spilde, hvilket giver god mulighed for at udnytte exodrafts varmegenvindingssystemer.

Processen virker ved at indfange spildvarmen ved hjælp af exodrafts varmevekslere og omdanne denne varmeenergi til varmt vand. Det varme vand opbevares derefter i eksempelvis buffertanke til senere brug.

Ristning af kaffebønner udføres normalt ved en temperatur på over 200 °C. Når kaffebønnerne er færdigristede, hvilket normalt tager ca. 20 minutter, afkøles de.

Vigtige varmeproducerende elementer på et kafferisteri omfatter dampen, der afgives fra tromler under kafferistningen, udstødningsgasser under tørreprocessen, udledning af gasser i hovedfyret og andre processer.

Disse processer afgiver varme ved høje temperaturer over 170 °C, som kan bruges til forskellige formål inden for produktionen.

exodrafts varmegenvindingssystem giver mange muligheder, f.eks. kan det varme vand, man får fra denne spildvarme, bruges til rengøring eller genanvendes i form af damp eller varm luft i tørrings- eller ristningsprocessen.

Brugen af røgsugere til trækstyring i kafferisterier giver også store fordele. Udstødningsluften, der genereres i processen, f.eks. ved ristning eller fra hovedfyret, kan styres ved hjælp af exodrafts røgsugere.

De regulerer på trækket og er uafhængige af ydre forhold. Det reducerer i sidste ende energiforbruget under produktionsprocessen, hvilket både reducerer omkostninger og CO2-udledninger.

exodraft leverer effektive løsninger til ethvert produktionsanlæg. Vores team af eksperter hjælper gerne med at planlægge det bedst mulige varmegenvindingssystem.

Både den mængde energi, der kan genanvendes, og gennemførlighedsplanen med afkast på investeringen over tid udarbejdes på forhånd. Det hjælper til at analysere hvilke varmekilder, der med fordel kan indgå i varmegenvindingen, og i hvor høj grad jeres produktionsproces kan drage fordel af det.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet