tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Juice & mostproduktion

juice production

Sektoren for ‘drikke- & fødevarer’ er blandt verdens største industrier og repræsenterer således en fremstillingsproces, der kræver konstant innovation og effektivitet i produktionsfasen for at klare sig på et marked med yderst skarp konkurrence.

For at opnå denne konkurrencemæssige fordel skal man i produktionsfasen udnytte ressourcerne så effektivt som muligt, så omkostninger reduceres, hvor det er muligt.

Juiceproduktion i drikke- og fødevareindustrien udgør en stor del af den samlede sektor og giver mulighed for at skære ned på de største omkostninger ved at udnytte den luft, der udledes på flere steder i produktionsprocessen.

exodraft leverer løsninger til juicefremstillingsindustrien, heriblandt vores avancerede varmegenvindingssystem og mekaniske røgsugere, som reducerer energiforbrug, omkostninger og CO2-udledninger.

sp-system

Mens mængden af varme, der kan udvindes, som regel afhænger af industriens størrelse, er produktionsprocessen for juice ret typisk og giver mulighed for at konvertere store mængder spildvarme til varmt vand, så den for eksempel kan opbevares til senere brug.

Den varme, der i flere tilfælde slipper ud under juicefremstillingen, for eksempel under presningen eller pasteuriseringen, har som regel moderat til lav temperatur.

Varmen genvindes og konverteres ved hjælp af exodrafts varmevekslere, der konverterer varm luft og damp til varmt vand.

Dette vil sige, at varmevekslere kan bruges enten til at konvertere dampen til varmt vand, der kan bruges senere, eller til at genanvende den udledte damp direkte i produktionsprocessen.

Presningsprocessen i juiceproduktionen genererer store mængder damp, hvilket gør det muligt for exodrafts varmegenvindingssystem at udnytte varmen til genanvendelse i produktionen.

Ligeledes når temperaturen under pasteuriseringsprocessen, der bruges til inaktivering af patogener, temperaturer på op til 90-100°C, og processen med at komme saften på flasker, hvor beholderne fyldes med varm juice og øjeblikkeligt nedkøles, når op på 100°C.

Altså indebærer exodrafts varmegenvindingssystem adskillige fordele, der kan implementeres som del af juiceproduktionen, hvor varmen kan genbruges på flere måder.

Det varme vand, der lagres i buffertanken, kan bruges til rengøring af anlægget, til at vaske frugt, til afkøling eller endda sendes retur til fjernvarmeforsyningen.

Få lavet et fordelagtigt tilbud hos os

KONTAKT OS I DAG!

Kontakt os her!

exodrafts mekaniske røgsugere kan også levere vidtrækkende fordele. De kan konfigureres til forskellige stadier af juiceproduktionen og styre det trækket til perfektion. Det giver energibesparelser og et ensartet produktionsflow.

Under almindelige omstændigheder afhænger trækket i rør og skorstene af flere eksterne faktorer, såsom udendørstemperatur, tryk, luftfugtighed og vind. Disse faktorer arter sig aldrig som man kunne ønske, men varierer stærkt fra det ene øjeblik til det andet. Dette er ikke en ønskværdig situation, når man tilstræber stabilitet og ensartethed.

Med exodrafts røgsugere bliver man helt uafhængig af eksterne forhold. Der sørges til alle tider for jævnt træk ved det ønskede niveau. Uanset hvad temperaturen, fugtigheden eller trykket er, vil trækket være under kontrol. 

I fremstillingsprocessen kan dette reducere energiforbrug i meget stort omfang og således reducere produktionsomkostninger.

Når vi engagerer os i et nyt projekt, indleder vores ingeniører med at fastslå omfanget af energien som kan forventes genvundet på jeres specifikke fabriksanlæg.

Følgende afsluttede beregninger, anlægsdesign, tilskudssøgning, installation og idriftsættelse af anlægget, får I hurtigt et overblik på investeringsafkastet. Dette er ikke blot en fordel for fabrikken, men også for miljøet.

Ved at reducere jeres samlede energiforbrug, kan I reducere jeres industris CO2-udledninger, spare en masse penge og vise omverden jeres grønne indstilling til klimaudfordringerne.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet