tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Mejerier

dairies

Genvinding af spildvarme er en oplagt mulighed for en lang række industrier til at udnytte den overskydende varme, der genereres under produktionsprocessen, ved at omdanne den til varmt vand til senere brug.

Først analyseres produktionsanlægget så kilder til spildvarme lokaliseres, og derefter installeres varmevekslere og røgsugere, som opsamler spildvarmen og minimerer energiforbruget.

exodraft leverer løsninger indenfor varmegenvinding og skorstenstræk til mejeribranchen. Vores mål er at hjælpe med at minimere energiforbruget inden for mejeriprocesser, forbedre effektiviteten af produktionsfasen ved at udnytte alle ressourcer og nedbringe produktionsomkostningerne.

I mejerier er den vigtigste varmekilde pasteuriseringsprocessen, hvor mælken behandles med høje temperaturer for at eliminere patogener. Til det formål anvendes kedler, som bruger brændselsolie til at generere damp. Under denne proces genererer kedlen også store mængder røggasser, der kan nå op på 250 °C.

exodrafts varmegenvindingssystem virker ved at opsætte varmevekslere, der kan opsamle den varme damp, og overføre varmen til varmt vand, som senere kan genanvendes. Det varme vand opbevares i buffertanke for at opretholde temperaturen indtil der er behov for at trække herpå.

Køleanlæg, der anvendes til at holde mælken kold og opretholde kvaliteten, er også en stor kilde til spildvarme. 

CHRPS installation

Røggasserne forlader kedlerne under pasteuriseringsprocessen af mælken, er i store mængder og høje temperaturer (op til 250 °C).

Ved at anvende exodrafts mekaniske røgsugere, opnås fuld kontrol med trækket og et ensartet produktflow. Afhængigheden af ydre forhold bliver helt elimineret, da vores røgsugere altid holder et konstant træk uanset vejrforholdene.

Dette gavner virksomheden ved at reducere energiforbruget og i sidste ende spare omkostninger i produktionsprocessen.

brugen af overskudsvarme diagram

Men reducerede omkostninger er ikke den eneste fordel ved vores varmegenvindingssystem og mekaniske røgsugere. Der er også en stor og positiv miljøpåvirkning ved at reducere CO2-udledningen.

exodrafts OptiCalcHR software hjælper med at beregne mængden af varme, der kan genvindes i jeres specifikke anlæg og udregner også de estimerede omkostningsbesparelser. 

Investeringen tjener sig meget hurtigt ind, og sikrer en markant indtjening i det lange løb.

Efter installation af exodrafts varmegenvindingssystem, giver Trendlog-softwaren et stabilt overblik af den genvundne varme og de samlede energibesparelser i realtid.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet