tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Slagterier / Kødforædling

kødforædling cover

Reduktion i produktionsomkostninger er ofte drivkraften til at give industrier en ekstra konkurrencefordel.

Disse omkostninger er afhængige af flere faktorer. Én er, hvor effektivt produktionsprocesserne udnytter de tilførte ressourcer. Varme er en af disse ressourcer, og en stor del af denne går ofte til spilde i produktionsprocesserne.

Inden for kødforædling (eller industrielle slagterier) findes der flere processer, f.eks. fra kedler, svidning eller under afkogning af fedt, hvor høje temperaturer ofte blot sendes direkte ud i atmosfæren. Denne varme kunne med stor fordel have været anvendt på talrige og mere fordelagtige måder.

exodrafts varmegenvindingssystemer løser problemer med uudnyttet spildvarme ved at opfange varmeenergien hvor den opstår i produktionsprocessen og eksempelvis lagre varmen i form af varmt vand i tanke til senere brug. 

Sammen med dette varmegenvindingssystem, der udnytter spildvarmen, reducerer vores mekaniske røgsugere energiforbruget og optimerer på effekten ved at holde skorstenstrækket på et, til enhver tid, optimalt niveau, uden at blive påvirket af eksterne forhold.

Yderligere kan der opfanges varme ved for eksempel afkogningsanlæg hvor blod fjernes fra kødet. Her fungerer kedeldamp og flashdamp som de to primære kilder til varme og kan nå op imod de 140 °C.

Andre varmekilder omfatter varme fra kedler, kølekondensatorer og kogning. Når først denne varme er indvundet og omdannet til varmt vand, kan den udnyttes til genanvendelse på en række måder.

Den primære anvendelsesmulighed er at genbruge varmen i produktionsprocessen til forvarmning. Andre muligheder er at bruge varmen til rengørings- eller opvarmningsformål.

I tilfælde af at man får mere varme til rådighed, end man kan bruge, kan den overskydende varme sælges til fjernvarmenettet.

Alt i alt resulterer disse genanvendelser i en reduktion af produktionsomkostningerne, hvilket kan vise sig at være yderst fordelagtigt i det lange løb.

Vores eksperter hjælper gerne med grundlaget til at træffe en velinformeret beslutning, gennem analyse af jeres produktionsområde.

Med vores OptiCalcHR software kan vi nøje beregne jeres omkostningsbesparelser ved at bestemme mængden af varme, der kan genvindes, samt med hvilke exodraft-løsninger dette bedst lader sig gøre.

Investeringens tilbagebetalingstid er kort tid, og omkostningsreduktionen kan ses så snart I begynder at bruge systemet.

exodrafts produkter har også en stor positiv miljøpåvirkning, idet et mindre varme- og energiforbrug indebærer en reduktion af CO2-udledningen.

Hvis alle moderne industrier indfører spildvarmegenvinding som standard, kunne der opnås en stor reduktion i CO2-udledningerne på globalt plan. 

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet