tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Aluminiumindustri

aluminium industri cover

Virksomheder står ofte over for det paradoksale i at have høje udgifter til energiforbruget, samtidig med at meget energi især i form af varme går til spilde i produktionen.

Hvis varmen, der spredes ud i atmosfæren, kunne indsamles og genanvendes i produktionsprocessen, ville det være en væsentlig besparelse på virksomhedens driftsomkostninger.

exodrafts løsninger til varmegenvinding og mekanisk skorstenstræk giver virksomheden mulighed for at udnytte varmeenergi ved at overføre spildvarme til varmt vand til fremtidig brug.

Ved aluminiumsproduktion kan mere end halvdelen af den varme, der bruges under produktionen, gå til spilde og sendes direkte ud atmosfæren via røggasser, som ofte når temperaturer på over 100°C.

Varmegenvindingsprocessen virker ved at placere varmevekslere strategisk i de dele af aluminiumproduktionen, hvor der genereres en stor mængde varme, og derefter omdanne den indsamlede spildvarme til varmt vand, der kan opbevares i buffertanke.

Røggasserne kan nå op på temperaturer så høje som 750°C og normalt ikke lavere end 550°C, hvilket gør dem til givtige kilder til varmegenvinding.

I løbet af den primære raffineringsproces af aluminium forsvinder en stor mængde varme under fjernelsen af bauxit og koks ved kalcineringen, der frembringer damp ved temperaturer over 1000°C.

Andre produktions processer, såsom smeltning og sekundær smeltning giver også mulighed for at genvinde massive mængder varme, der ellers ville gå til spilde.

Ved at udnytte denne spildvarme kan der opnås flere fordele.

Den primære fordel ved at anvende et exodraft-genvindingssystem på spildvarme er den omkostnings-reduktion der ligger i at genanvende varmen direkte i aluminiums-produktionen.

Den genvundne varme kan også bruges til opvarmning, badevand og rengøring, eller sendes videre til fjernvarmenettet. Desuden nedbringer det energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

Ved at reducere CO2-udledningerne er aluminiumsindustrien med til at løse nogle af verdens klimaudfordringer.

exodraft-softwaren OptiCalcHR foretager vi en analyse af potientialet for varmegenvinding fra aluminiumsproduktionsområdet. Analysen angiver varmegenvindingspotentialet og estimere jeres besparelser og vurderer hvornår investeringen har tjent sig hjem, hvilket som oftest sker ganske hurtigt.

Så snart exodraft-løsningen er installeret, hjælper vores Trendlog-software jer med at overvåge varmegenvindingen og energibesparelsen i realtid.

Mekanisk skorstenstræk til aluminiumsindustrien 

Når der produceres røggasser, som skal styres for at sikre, at de forlader produktionsområdet effektivt, anvendes ofte røgsugere. exodrafts mekaniske røgsugere styrer effektivt skorstenstrækket, reducerer energiforbruget og sørger for en ensartet produktforarbejdning.

exodraft røgsuger model RSHT, kan klare temperaturer på op til 750°C, hvilket gør netop denne røgsuger ideel til brug inden for aluminiumsindustrien.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet