tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag
Info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 ODENSE SØ

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring ved Aluminiumindustri

aluminium industri cover

Virksomheder står ofte over for det paradoksale i at have høje udgifter til energiforbruget, samtidig med at meget energi især i form af varme går til spilde i produktionen. Hvis varmen, der spredes ud i atmosfæren, kunne indsamles og genanvendes i produktionsprocessen, ville det være en væsentlig besparelse på virksomhedens driftsomkostninger. exodrafts løsninger til varmegenvinding og mekanisk skorstenstræk giver virksomheden mulighed for at udnytte varmeenergi ved at overføre spildvarme til varmt vand til fremtidig brug. Ved aluminiumsproduktion kan mere end halvdelen af den varme, der bruges under produktionen, gå til spilde i atmosfæren med udstødningsgasser, der når temperaturer over 100°C.

Varmegenvindingsprocessen virker ved at placere varmevekslere strategisk i de dele af aluminiumproduktionen, hvor der genereres en stor mængde varme, og derefter omdanne den indsamlede spildvarme til varmt vand, der kan opbevares i buffertanke. Forvarmning af forbrændingsluft kan nå op på temperaturer så høje som 750°C og normalt ikke lavere end 550°C, hvilket gør dem til givtige kilder til varmegenvinding.

I løbet af den primære raffineringsproces af aluminium forsvinder en stor mængde varme under fjernelsen af bauxit og koks ved kalcineringen, der frembringer damp ved temperaturer over 1000°C.

Andre produktions processer, såsom smeltning og sekundær smeltning giver også mulighed for at genvinde massive mængder varme, der ellers ville gå til spilde. Ved at udnytte denne spildvarme kan der opnås flere fordele.

Den primære fordel ved at anvende et exodraft-genvindingssystem på spildvarme er den omkostnings-reduktion der ligger i at genanvende varmen direkte i aluminiums-produktionen. Den genvundne varme kan også bruges til rengøring. Desuden nedbringer det energiforbruget og dermed CO2-udledningen. Ved at reducere CO2-udledningerne reduceres naturligt nok også afgiften.

Når der produceres udstødningsgasser, som skal styres for at sikre, at de forlader produktionsområdet effektivt, anvendes røgsugere. exodrafts mekaniske røgsugere styrer effektivt skorstenstrækket, reducerer energiforbruget og sørger for en ensartet produktforarbejdning.

Vores team af eksperter anvender exodraft-softwaren OptiCalcHR til at beregne mængden af varme, der kan genvindes, sammen med reduktionen af CO2-udledningen.

Der er tale om en skorstenstræk- og varmegenvindingsanalyse af aluminiumsproduktionsområdet. Analysen angiver varmegenvindingspotentialet og estimere jeres besparelser og vurderer hvornår investeringen har tjent sig hjem, hvilket som oftest sker ganske hurtigt. Så snart exodraft-løsningen er installeret, hjælper vores Trendlog-software jer med at overvåge varmegenvindingen og energibesparelsen i realtid.

Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet