tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Automobilindustri

Automotive Industry

Bilfremstilling er en industri, som udleder store mængder af spildvarme til atmosfæren. Spildvarmen genereres i form af udstødningsluft ved forskellige trin i fremstillings- og monteringsprocessen.

Først analyseres produktionsanlægget så de primære kilder til spildvarme i bilfremstillingsprocessen lokaliseres, og derefter opsættes exodrafts varmegenvindingssystem, som omdanner spildvarmen til varmt vand.

Det varme vand kan eksempelvis opbevares i buffertanke hvorfra det kan anvendes ved ønsket temperatur og volumen.

Der findes flere processer inden for bilfremstilling, hvor man med stor fordel kan indføre varmegenvinding med deraf følgende reduktion af omkostningerne i fremstillingsfasen og reduktion af CO2-udledningen. For alle fremstillingsvirksomheder gælder det i dag, at en reduktion af CO2-udledningen er lig med en reduktion i driftsomkostningerne.

Det varme vand fra varmegenvindingen kan anvendes på flere måder, såsom til opvarmning, rensning af produktionsanlægget, dampproduktion eller genanvendelse i produktionscyklussen. Produktionen er i bilindustrien meget energitung, og fordelene ved et exodraft-varmegenvindingsanlæg er mange.

Mekanisk skorstenstræk i automobilindustrien

Typisk anvendes exodraft røgsugere for at kontrollere strømmen af udstødningsgasser fra fremstillingsprocessen. Disse røgsugere er helt uafhængige af ydre tilstande såsom barometerstand, lufttemperatur og vindforhold.

Brugen af exodrafts mekaniske røgsugere indebærer lignende fordele. Energiforbruget reduceres og produktflowet ensartes.

Når energiforbruget bringes ned, vil produktionsomkostningerne også blive mindsket, og dermed får producenten en konkurrencemæssig fordel på markedet. Mekaniske røgsugere har også den fordel, at det mindskede energiforbrug resulterer i en mindsket CO2-udledning.

Besøg vores varmegenvindings website på exodraft-varmegenvinding.dk og få yderligere information om vores løsninger. 

I et marked med stigende energipriser, fokus på effektiv udnyttelse af ressourcer samt restriktive CO2 udledningskrav, giver det god mening at udnytte den store mængde energi, der findes i røggasser, damp  og anden procesvarme.

Varmegenvinding vil ofte være en god idé i forbindelse med processer, hvor der opstår varme, som ellers blot ville blive ledt direkte gennem skorstenen.

Hos exodraft er vi eksperter i at hjælpe virksomheder med at genvinde energi fra røggas, procesvarme og damp.

Den genvundne varme kan anvendes til opvarmning af bygninger, varmt brugsvand, indgå i den øvrige produktion eller hvor muligt, sælges tilbage til fjernvarmenettet.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet