tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Cementproduktion

cement produktion cover

Produktionsomkostninger spiller ofte en afgørende rolle for virksomheders evne til at konkurrere på markedet. Derfor leder virksomheder ofte efter muligheder for at forbedre produktionsprocessens effektivitet ved at genbruge ressourcer.

Varmegenvinding er en sådan mulighed, hvor spildvarmen, der afgives under fremstillingsprocessen, samles og genbruges til en lang række formål.

Indenfor cementfremstilling er der flere faser i produktionsprocessen, der giver mulighed for varmegenvinding, som f.eks. rotationsovnens afgivelse af røggasser, opvarmning af råmaterialet under kalcineringen, og forvarmningsgasser, der når høje temperaturer.

Ved implementering af exodrafts varmegenvindingssystem identificeres først de primære kilder til varme i cementfremstillingsprocessen.

Varmevekslere kan placeres strategisk i den varme røggas for at omdanne denne til varmt vand. Efter at varmen er genvundet, kan det varme vand eksempelvis opbevares i buffertanke, der opretholder temperaturen.

Adskillige processer indenfor cementfremstillingen giver mulighed for at opfange spildvarme. F.eks. udstødningsgasserne som genereres i forvarmningsprocessen, varmeenergien fra rotationsovnen eller dampen der afgives fra kedlen.

Disse kilder kan alle nå meget høje temperaturer. Sådanne processer i cementproduktionen giver mulighed for at udnytte spildvarme og få gavn af den på en række måder.

Den primære fordel ved varmegenvindingssystemet er reduktionen af cementproduktionens omkostninger. Det varme vand man får til rådighed kan genanvendes i produktionsprocessen, f.eks. ved dampturbinegeneratoren eller til rengøring af udstyr eller anlæg.

Varmen kan også bruges til opvarmning, og eventuel overskydende varme kan sælges til fjernvarmenettet.

exodrafts mekaniske røgsugere stabiliserer trækket, optimerer effekten og reducerer energiforbruget i cementproduktionen. Så snart en exodraft-røgsuger er monteret, fungerer det samlede anlæg helt uden påvirkninger fra udendørstemperatur, vind og barometerstand.

Anvendt på hele cementproduktionen kan det resultere i en stor nedgang i energiforbruget. På den måde hjælper vores mekaniske røgsugere virksomheder med at reducere produktionsomkostningerne ved at sænke energiforbruget samtidig med at CO2-udledningen også reduceres.

Få lavet et fordelagtigt tilbud hos os

Kontakt os i dag!

Klik her

Vores ingeniører analyserer jeres produktionsanlæg og beregner mængden af varme, som kan genvindes. Ved anvendelse af vores OptiCalcHR-software kan vi hjælpe jer med at beregne mængden af varme, der kan genvindes, jeres reduktion i CO2-udledning og jeres omkostningsbesparelser.

Når vi har installeret varmegenvindingssystemet og de mekaniske røgsugere i jeres cementproduktionsanlæg, kan I bruge vores Trendlog-software til at overvåge varmegenvindingsniveauet i realtid.

  Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

  Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
  Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet

   Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

   Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
   Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet