tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Dåsefremstilling

Can Manufacturing

Varmegenvindingsprocessen giver virksomheder mulighed for at udnytte energiressourcer til deres fulde potentiale. De fleste virksomheder prøver at forbedre effektiviteten af produktionsprocessen for at reducere produktionsomkostningerne, og varmegenvindingssystemer er en god mulighed for at gøre netop det.

Processen virker ved at lokalisere varmekilder i produktionsanlægget og indfange spildvarme ved hjælp af strategisk placerede varmevekslere.

I dåsefremstilling kan flere faser i produktionen afgive meget varme, der spredes ud i atmosfæren og således går til spilde.

Varmegenvindingssystemet følger en proces med at identificere varmekilder og omdanne varmeenergi til varmt vand ved brug af varmevekslere. Når varmen er blevet omdannet til varmt vand, kan det eksempelvis opbevares i buffertanke, hvor temperaturen bibeholdes.

I dåsefremstilling kan flere processer som aluminiumraffinering, varmefiksering og valsning indebære høj varmeafgivelse. I aluminiumraffineringsprocessen forarbejdes og raffineres bauxitmineralerne for at fremstille aluminium.

Denne raffineringsproces foregår under høje temperaturer, hvor varmevekslere kan placeres i luftstrømmen for at indfange spildvarmen. Den primære varmekilde, hvor den største udnyttelse kan opnås, er fiksering af malingen og belægningen på dåserne i varmefikseringsovnen. Ovnen afgiver udstødningsgasser ved høje temperaturer sammen med damp.

Det giver en lukrativ mulighed for varmegenvinding. Som følge af de høje temperaturer der anvendes under dåsefremstillingen, kan genvinding af spildvarme indebære enorme fordele. F.eks. kan den optagne varmeenergi genbruges i produktionsprocessen, til opvarmning eller rengøringsformål inden for produktionsanlægget.

Den primære fordel er besparelsen i fremstillingsomkostningerne ved genbrug af spildvarme, hvilket giver mulighed for at producere dåser til en billigere pris.

Med hensyn til udstødningsgasserne, der udledes i flere tilfælde f.eks. ved varmefikseringsovnen, giver vores mekaniske røgsugere mulighed for at reducere energiforbruget.

exodrafts røgsugere holder altid et konstant trækniveau og reducerer dermed energiforbruget og ensarter produktresultatet.

Det første trin i processen mod nye energivenlige løsninger, indebærer at vores team af eksperter besøger produktionsanlægget for gennem målinger mv. at fastlægge genvindingspotentialet ved hjælp af vores OptiCalcHR-software og skabe klarhed over hvor meget I kan spare ved at installere vores system.

Efter at hele produktionsprocessen er analyseret, rådgiver vi om hvilke exodraft-løsninger, der bedst passer til jeres virksomhed. Vi præsentere slutteligt en plan, der hjælper jer med at tage en velinformeret beslutning.

Varmegenvindingen hjælper ikke kun jeres fabrik med at reducere omkostningerne, men ved at reducere energiforbruget hjælper det også til at reducere CO2-udledningen, og resulterer dermed i en positiv miljøpåvirkning.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet