tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Glasproduktion

glas produktion cover

Virksomheder søger konstant at forbedre effektiviteten i fremstillingsprocessen. Når man i en industrivirksomhed udnytter sine ressourcer til fulde, fører det helt naturligt til en reduktion i produktionsomkostningerne.

Genvinding af spildvarme giver virksomheden mulighed for yderligere at forbedre effektiviteten ved at udnytte spildvarme fra processen.

I mange produktionsvirksomheder bliver den varme, der udledes i form af forbrændingsluft, procesluft eller damp, ikke udnyttet, og dermed går en stor energikilde ofte til spilde.

exodrafts varmevekslere omdanner ganske effektivt overskudsvarmens energi til varmt vand, som derefter eksempelvis kan opbevares i buffertanke til fremtidig brug eller anvendes til utallige andre formål.

Det er kun fantasien der sætter grænser. exodraft leverer også mekaniske røgsugere, der er uafhængige af vejrfaktorer, og altid opretholder et konstant træk. 

Glasfremstillingsprocessen involverer høje temperaturer flere forskellige steder, lige fra den oprindelige blanding og smeltning af råmaterialerne til konditionering og formning af glasset.

Et konstant træk gør et muligt at skabe et ensartet skorstenstræk, således smeltningsprocessen får optimale forhold.

exodrafts varmegenvindingssystemer kan anvendes i flere faser inden for glasfremstillingsprocessen, såsom når råmaterialerne smeltes i en ovn, hvor temperaturen når op på 1550°C. 25-30% af varmeindholdet i glasfremstillingsprocessen består af røggasser, der afledes i forskellige faser med temperaturer på 400-500°C.

Under konditionering og formning af glasset kan temperaturen nå op på 1100°C og er sjældent under 800°C.

Alle disse faser inden for glasfremstilling åbner mulighed for varmegenvinding, og hvis man udnytter disse muligheder, kan man opnå store fordele.

Den genvundne varme kan overføres og genanvendes inden for produktionsprocessen, hvilket reducerer energiforbruget.

Den genvundne varme kan eksempelvis anvendes til rengøring af udstyr eller produktionsanlæg. Anvendes energien i processen opnås en reduktion af produktionsomkostningerne.

Vores ingeniører hjælper først jeres virksomhed med at kvantificere mængden af varme, der kan genvindes ved hjælp af vores OptiCalcHR-software.

Vi kan ikke bare beregne jeres omkostningsbesparelse men også forudsige reduktionen af CO2-udledninger. Processen involverer analyse af skorstenstræk og fastlæggelse af genvindingspotentialet ved anvendelse af datalogging.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet