tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Hærderier

hærderier cover

Varmegenvindingssystemer giver industrier mulighed for at drage fordel af allerede eksisterende industrielle processer, der involverer høje temperaturer, og reducere omkostninger forbundet med produktionsprocessen.

Varmegenvindingsprocessen fungerer ved at genvinde på varme, som ellers føres til det fri fra forskellige fremstillingsprocesser og konvertere den til varmt vand til fri afbenyttelse i et utal af mulige sammenhænge.

Ved at genvinde på energi som ellers normalt ville gå til spilde, kan man høste store besparelser i produktionsprocessen. 

I varmebehandlingsanlæg behandles materialer ofte ved ekstremt høje temperaturer for at ændre deres fysiske eller kemiske tilstand, hvor de involverede materialer som regel er metaller, såsom aluminium, bly, kobber eller smedejern.

exodrafts varmegenvindingssystemer og mekaniske røgsugere reducerer produktionsomkostninger ved at reducere energiforbrug og genanvende tilgængelige ressourcer.

Sammenlignet med andre industrier er den mængde varme, der generelt kan genanvendes i varmebehandlingsanlæg betydeligt højere og skaber derfor potentiale for meget korte investeringshorisonter.

Varmebehandling kan stort set opdeles i tre stadier; opvarmning, iblødsætning og afkøling af det relevante materiale. Mens varmebehandling som regel er forbundet med metaller, kan den også bruges i produktionen af andre materialer, såsom glas.

I varmegenvindingsprocessen identificerer vi først de vigtigste varmekilder for at kunne placere varmevekslere strategisk optimalt med henblik på at konvertere den termiske energi til varmt vand.

Det varme vand kan eksempelvis opbevares i buffertanke hvor det hele tiden er til rådighed ved den ønskede temperatur i den rette mængde.

Der er flere muligheder for at genvinde varmen i hvert af de tre stadier i varmebehandlingsprocessen.

I eksempelvis varmebehandlingsprocesser for aluminium, som bearbejder materialet i ovnen i en time ved temperaturer over 550°C.

Andre metaller, såsom stål, der undergår 12 timers varmebehandling ved 1200°C, gennemgår også en lignende proces, der giver mulighed for, at varmevekslere kan indfange væsentlig varme fra ovnen. Således er varmegenvinding fra varmebehandlingsprocesser forbundet med enorme fordele.

Først og fremmest giver varmegenvindingssystemer mulighed for at reducere omkostninger ved at genanvende varmen på forskellige måder.

Det varme vand kan bruges til rengøring, opvarmning og som del af produktionscyklussen, såsom på tørringsstadiet. For mulig anvendelse af den genvundne varme, er det kun fantasien der sætter grænser.

exodraft-ech20-ebc24

Mekanisk skorstenstræk

exodrafts røgsugere anvendes ofte på varmebehandlingsanlæg til styring af det nødvendige træk på rør og skorstene.

Anlægget er på denne måde helt upåvirket af de skiftende udendørs forhold (tryk, fugtighed, temperatur, vindretning mv.), idet der altid holdes et jævnt mekanisk træk.

Vores team af eksperter analyserer jeres produktionsanlæg ved hjælp af vores OptiCalcHR software, og hjælper jer med at lave et overslag over, hvor meget varme der kan genvindes.

Jeres omkostningsbesparelser og CO2 reduktion bliver ligeledes kvantificeret. Når I har fået et skøn over, hvor meget I kan spare ved hjælp af vores varmegenvindingssystemer og mekaniske trækstyring, kan vi analysere tidsrammen for jeres investeringsafkast.

Det færdige system kan overvåges i realtid gennem vores Trendlog software og hjælpe jer med at holde øje med jeres energibesparelser.

Varmegenvinding er ikke blot en fordel for jeres industri, men også miljøet, da et reduceret energiforbrug og mindre varmespild er ensbetydende med en reduktion i CO2 udledninger.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet