tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Industielle trykkerier

papir fabrikker

Produktionsanlæg står ofte over for spørgsmålet om, hvad man gør med den overskydende varme, der genereres i produktionen og forsvinder ud i atmosfæren, hvilket ikke kun er spild af energi, men også udleder unødig CO2.

Denne overskydende varme eller “spildvarme” genereres i forskellige produktionsfaser og kan variere fra mellemhøj til høj temperatur afhængigt af det pågældende anlæg. I industrielle trykkerier er der adskillige processer, der genererer mellemhøje til høje temperaturer.

Når røgasser skal ledes væk effektivt, bruges røgsugere til at styre skorstenstrækket. Normalt er skorstenstrækket afhængigt af eksterne faktorer, såsom vind, tryk og temperatur. Disse faktorer overkommer røgsugerne nemt og sikre et konstant skorstenstræk.

På denne måde kan exodraft-løsninger til varmegenvinding og trækstyring bidrage til at reducerer energiforbruget og dermed produktionsomkostningerne.

Varmegenvindingsprocessen virker ved at installere varmevekslere, der opsamler den genererede spildvarme, som så omdannes til varmt vand til senere genanvendelse.

Det varme vand opbevares i buffertanke for at bibeholde temperaturen og kan derefter anvendes efter behov, enten til opvarmning, rengøring, badevand, ellers sendes videre til fjernvarmenettet.

Industrielle trykkerier generer spildvarme i to former, nemlig spildvarme fra væsker og spildvarme fra gasser. Hvad angår spildvarme fra gasser, forlader røggasserne kedlen ved temperaturer op til 220°C og forsvinder ud i atmosfæren, mens røggasser fra sættemaskiner bortledes ved temperaturer op til 120°C.

I dette tilfælde kræves der to varmevekslere for at opfange spildvarme fra kedelområdet og fra sættemaskinen.

CHRPS installation

Ved at anvende exodrafts effektive og kompakte varmegenvindingssystem, kan industrielle trykkerier opnå varmegenvindingsniveauer på op til 95 %. Det er derfor klart, at varmegenvindingssystemer er en lukrativ mulighed for at udnytte spildvarme og spare på produktionsomkostningerne.

Mekanisk skorstenstræk til trykkerier

Med hensyn til trækstyring, så leverer exodraft røgsugere, som giver et konstant skorstenstræk, der arbejder uafhængigt af ydre forhold.

Uanset lufttemperatur, vind eller tryk vil strømmen af gasser være konstant takket være den teknologi exodraft har udviklet. Så vores røgsugere giver en stor fordel ved at reducere energiforbruget og dermed spare på produktionsomkostningerne.

 

Det er vigtigt, at virksomheder tager et ansvar med hensyn til miljøet. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også den økonomiske besparelse, vi har fokuseret på. Vi har investeret i det her fordi, vi kan opnå betydelige besparelser ved at genanvende varmen fra vores ovne.

Lars WildenschildAdm. direktør - FJ Industries

Kontakt exodrafts tekniske team. Vi kan beregne hvor meget varme, der kan genvindes, og derefter assistere jer med at vurdere hvor hurtigt investeringen vil tjene sig ind igen.

Dette gavner ikke kun jer som virksomhed ved at reducere omkostningerne i trykkeriet, men det er også fordelagtigt for miljøet.

Med lavere energiforbrug følger lavere CO2-udledning. Så I kommer både til at spare på energien og reducere miljøbelastningen. Udover installation af varmegenvindingssystemer leverer exodraft også services, bl.a. personaleuddannelse og teknisk support.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet