tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag
Info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 ODENSE SØ

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring ved Metalforarbejdning

Metal Processing

Virksomheder søger ofte at udnytte alle ressourcer i fremstillingsprocessen så effektivt som muligt, uanset om det er gennem genvindingsmetoder eller direkte processer i produktionen. Varme er også en værdifuld ressource, der kan genvindes i en lang række industrier og genbruges til mange forskellige formål. exodrafts varmegenvindingssystemer og mekaniske skorstenstræk giver mulighed for at udnytte den spildvarme, der ellers blot forsvinder i atmosfæren under produktionsprocessen, og dermed reducere produktionsomkostningerne.

Over 95% af den samlede varme kan potentielt genvindes ved hjælp af vores ekspertise. På grund af arbejdsprocesserne i metalforarbejdning er der meget spildvarme, som let kan genindvindes. Metallet opvarmes til smeltepunktet og afkøles derefter med henblik på omstrukturering for at fremstille forskellige produkter. Processen indebærer varmebehandling ved en række varierende temperaturer i ovne for at fremstille forskellige metalemner.

Implementering af exodrafts varmegenvindingssystemer indenfor metalforarbejdning indebærer først og fremmest at identificere de store varmekilder i forskellige stadier af produktionscyklussen. Kompakte varmevekslere placeres strategisk og indfanger den overskydende varme. Den genvundne varme omdannes til varmt vand og opbevares eksempelvis i buffertanke ved ønsket temperatur. Der findes adskillige processer i metalforarbejdning, hvor varme kan genvindes, såsom udglødnings- og afgysningsprocessen, hvor metallet behandles med varme ved høje temperaturer og derefter nedkøles. Temperaturerne og udstødningsgasserne i denne fase kan variere mellem 250 °C og 750 °C afhængigt af metallet.

Metalsammenføjning som lodning og slaglodning giver også mulighed for at genvinde spildvarme, hvor lodning foregår ved temperaturer op til 450 °C, og slaglodning sker ved temperaturer over 800 °C. Der er således rigeligt med muligheder for varmegenvinding på metalforarbejdningsanlæg, og den genvundne varme kan bruges i produktionsprocessen, til rengøring, til opvarmning, til videresalg til fjernvarmenettet osv. Alle disse muligheder har den primære fordel, at de reducerer produktionsomkostningerne og øger overskuddet.

exodrafts mekaniske røgsugere stabiliserer trækket på rør og skorsten, optimerer effekten og ensarter kvaliteten er de bearbejdede emner. Dette helt uden at være påvirket af ydre forhold som vind, udendørstemperatur, luftfugtighed og barometerstand. Det reducerer energiforbruget og dermed produktionsomkostningerne inden for metalforarbejdningsprocessen. Flere processer inden for metalforarbejdning, såsom smeltning og støbning producerer også udstødningsgasser ved høje temperaturer, der giver mulighed for varmegenvinding.

sp-system

Vores ingeniører leverer en skræddersyet varmegenvindingsløsning til jeres virksomhed. Der udarbejdes indledningsvist en analyse over potentiel varmegenvinding og nødvendig trækstyring. Vores OptiCalcHR-software illustrerer hvor meget varme, der kan genvindes fra jeres produktionsproces, samtidig med at vi hjælpe jer med at beregne, hvor meget I sparer på driftsomkostninger og CO2-udledninger. Når systemet er installeret, kan I følge varmegenvindingsniveauet i realtid ved hjælp af vores Trendlog-software.

Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet