tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Papirfabrikker

paper mills

Varmegenvinding giver de fleste fremstillingsindustrier en enestående mulighed for at reducere omkostningerne i produktionsprocessen. Det sker gennem en varmekonverteringsproces, hvor varmeenergi fra produktionen indsamles og derefter genanvendes til flere forskellige formål.

I papirfabrikker er der flere processer, såsom fremstilling af papirmasse og tørring af papir, som genererer meget spildvarme. Hvis ikke denne varme genvindes, vil den blot gå til spilde og ende i atmosfæren.

Heldigvis finders der varmegenvindingsløsninger fra exodraft, som netop er udviklet til at genindvinde spildvarme. Op til 95% af dem ellers spildte varme kan høstes og genbruges.

Varmespild i papirfabrikker sker som regel i form af damp eller røggasser, men varmen kan genanvendes ved at overføre den til varmt vand, der derefter kan opbevares i buffertanke og trækkes på efter behov.

exodraft leverer varmegenvindingsløsninger til papirfabrikker og andre beslægtede industrier. Vi installerer varmegenvindingssystemer og røgsugere til trækstyring for herved at optimere på effektiviteten og reducere energiforbruget under papirfremstillingsprocessen.

Mængden af varme, som kan lagres, og omkostningsreduktionerne kan variere afhængigt af det pågældende produktionsanlæg på grund af faktorer som størrelse, fleksibilitet i integration og procesteknologi, papirfremstillingsprocessen og mængden af spildvarme.

Ved papirtørring kan spildvarmen, som bliver spredt i form af damp, omdannes ved at anvende exodrafts varmevekslere og opbevares som varmt vand til talrige formål. Den varme damp kan således igen blive omdannet til varme, som kan anvendes i samme tørringsproces.

På den måde kan selvforsyning af energi gennem varmegenvindingsprocessen give enorme fordele på papirfabrikker. Den primære fordel er den store reduktion i produktionsomkostningerne, da overskydende varme altid har været en uundgåelig faktor i papirfremstilling.

Andre fordele er genbrug af varmt vand under blegningsprocessen, rengøringsformål, opvarmning af anlægget eller reduktion af CO2-udledninger.

Mekanisk trækstyring inden for papirfremstillingsindustrien

I forbindelse med trækstyring, som bruges flere steder i papirfremstillingsprocessen f.eks. ved kedler eller under papirmassefremstillingen, er der behov for uafhængighed fra vejrfaktorer såsom vind, barometerstand og temperatur.

exodrafts røgsugere giver fuld kontrol af trækket ved altid at opretholde et ensartet og præcist niveau. Den primære fordel ved at udstyre dit anlæg med en mekanisk røgsuger er reduktion af energiforbruget, som følge af permanent optimerede forhold.

exodrafts røgsugere er uafhængige af ydre faktorer, som kunne påvirke skorstenstrækket. Det reducerer energiforbruget og gavner dermed bundlinjen.

exodraft kan hjælpe din papirfabrik med at vurdere hvor meget varme, der kan genvindes, og hvor varmegenvinding kan implementeres med størst mulig effekt.

Ved at bruge vores varmegenvindingsenheder og mekaniske røgsugere kan produktionsomkostningerne reduceres og energiforbruget bringes væsentligt ned.

Papirfabrikker har i dag en enorm indvirkning på miljøet på grund af den store mængde CO2, der bliver udledt, det er derfor ikke uvæsentligt at en sænkning af energiforbruget også mindsker virksomhedens CO2-aftryk, så virksomheden dermed fremstår som mere klimavenlig.

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet