tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring til Støberier

Foundries

exodraft tilbyder løsninger indenfor varmegenvinding kombineret med mekanisk skorstenstræk, der udnytter spildvarme fra produktionsprocesser, som ellers ville være gået til spilde og blot ledt ud i atmosfæren.

exodrafts varmegenvindingssystemer genanvender varmeenergi, selv ved både høje og lavere temperaturer. Vi starter med at identificere hvor spildvarmen findes og indarbejder herefter varmevekslere strategisk for at opfange denne varme.

Når varmen er opsamlet af varmeveksleren, overføres den til varmt vand og kan eksempelvis opbevares i varmtvandsbeholdere til senere brug.

Når exodraft-varmegenvindingssystemer implementeres i metalstøbningsprocesser er det første skridt at identificere de store varmekilder. I et typisk støberi er anvendelsen af smelteovne den primære bidragyder af varme og dermed også overskudsvarme.

For eksempel kan røggastemperaturer fra ovne til aluminiumstøbning nå 800°C, og i jernstøbning er temperaturen ofte over 1600°C.  Andre varmeudviklende processer kan være afkøling eller forvarmning af forbrændingsluft m.v.

Varmegenvindingsprocessen giver vidtrækkende fordele. Eksempelvis kan varmen anvendes direkte i processen eller til rengøring af faciliteter og udstyr samt badevand og opvarmning, eller sælges direkte videre til fjernvarmeforsyningen og dermed medvirke til opvarmning af private boliger, som eksemplet med Kverneland herunder. 

Formålet med varmegenvindingssystemet er primært at udnytte ressourcerne bedre og reducere omkostningerne i produktionsprocessen, hvilket kan aflæses i driftsudgifterne ganske kort tid efter installation af vores varmegenvindingsteknologi.

Mekanisk skorstenstræk til støberier

exodrafts røgsugere kontrollerer skorstenstrækket i forbindelse med industrielle processer. Metalstøbningsprocessen drager stor fordel af stabile træk- og temperaturforhold.

Via røgsugeren sikres ensartet skorstenstræk hvorved der optimeres både på effekten af varmegenvindingssystemet samtidig med at produktionsprocesserne ved opvarmning ensartes.

En helt tredje fordel er naturligvis det stærkt reducerede energiforbrug og den deraf afledte reduktion i CO2-udledninger. Disse faktorer er direkte konsekvenser af den optimerede effekt som følger med stabilt træk.

exodrafts OptiCalcHR

exodrafts OptiCalcHR-software anvender vi til hjælpe jeres virksomhed med at beregne genvindingspotentialet, og give dig en vurdering af omkostningsbesparelsen, hvor meget CO2-udledningen kan reduceres samt investeringens tilbagebetalingstid.

Efter endt analyse af produktionsanlægget, udarbejder vi et beslutningsgrundlag således der kan træffes et velinformeret valg om investering i en exodraft varmegenvindingsløsning til din virksomhed.

Vores service kan også omfatte implementering af vores Trendlog software som holder styr på og giver overblik over jeres varmegenvindingssystem i realtid. Så er støberiet altid fuldt opdateret om forbrug og besparelser. 

    Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

    Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
    Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet