tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag
Info@exodraft.dk
Mailadresse
+45 7010 2234
Telefonnummer
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 ODENSE SØ

Varmegenvinding og mekanisk trækstyring hos Støberier

Foundries

Der findes løsninger indenfor varmegenvinding og skorstenstræk, der udnytter spildvarme fra produktionsprocesser, som ellers ville være gået til spilde og spredt sig ud i atmosfæren. exodrafts varmegenvindingssystemer genanvender varmeenergi, selv ved meget høje temperaturer, ved først at identificere store varmekilder og placere varmevekslere strategisk for at opfange denne varme. Når varmen er opsamlet af varmeveksleren, overføres den til varmt vand og kan eksempelvis opbevares i tanke til senere brug.

exodrafts røgsugere kontrollerer skorstenstrækket i forbindelse med industrielle processer. Herved optimeres der på effekten samtidig med at produktflowet ensartes.

Når exodraft-varmegenvindingssystemer implementeres i metalstøbningsprocesser er det første skridt at identificere de store varmekilder. I et typisk støberi er anvendelsen af smelteovne den primære bidragyder af varme, med en estimeret 50-55% varmespredning, som indgår i smelteprocessen. For eksempel kan afgasningstemperaturer fra ovne til aluminiumstøbning nå 2400 °C, og i jernstøbning er temperaturen i ovnen 800-950 °C. Andre varmeudviklende processer kan være forvarmning af forbrændingsluft mv. Varmegenvindingsprocessen giver vidtrækkende fordele. Eksempelvis kan varmen anvendes direkte i processen eller til rengøring af faciliteter og udstyr. 

Formålet med varmegenvindingssystemet er primært at udnytte ressourcerne bedre og reducere omkostningerne i produktionsprocessen, hvilket kan aflæses i driftsudgifterne ganske kort tid efter installation af vores varmegenvindingsteknologi.

Med mekaniske røgsugere kan trækket ensartes. Metalstøbningsprocessen drager stor fordel af stabile træk- og temperaturforhold. En helt tredje fordel er naturligvis det stærkt reducerede energiforbrug og den deraf afledte reduktion i CO2-udledninger. Disse faktorer er direkte konsekvenser af den optimerede effekt som følger med stabilt træk.

exodrafts OptiCalcHR-software anvender vi til hjælpe jeres virksomhed med at beregne genvindingspotentialet, og give dig en vurdering af omkostningsbesparelsen, hvor meget CO2-udledningen kan reduceres samt investeringens tilbagebetalingstid. Efter endt analyse af produktionsanlægget, assisterer vi i at træffe en velinformeret beslutning om den rigtige exodraft-løsning til din virksomhed. Vores service kan også omfatte implementering af vores Trendlog software som holder styr på og giver overblik over jeres varmegenvindingssystem i realtid. Så er støberiet altid fuldt opdateret om forbrug og besparelser. 

Udfyld denne formular, så vi kan beregne dit varmegenvindingspotentiale:

Hvad påtænker I at anvende den genvundne varme til (du kan vælge flere svarmuligheder)?
Salg til fjernvarmeforsyningenGenanvendelse i produktionsprocesserLuftgardin og luftvarmeanlægOpvarmning af kontorer & produktionsfaciliteterAbsorptionskølereVarmt vand til badefaciliteterVarmt vand til rengøringAndet