C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

Om exodraft

building2

Hvem er exodraft?

exodraft er et danskejet firma der gennem mere end 60 år har udviklet, produceret og solgt røgsugere til styring af skorstenstrækket.

Med salg til mere end 40 lande og markedets bredeste produktprogram er exodraft verdens førende leverandør af løsninger til mekanisk skorstenstræk og varmegenvinding af røggas/procesvarme.

Vores produkter bygger på en omfattende viden om forholdet mellem forbrænding og træk i skorstenen og vi løser problemer med utilstrækkeligt træk for både private husstande og virksomheder.

Produkter til enhver udfordring

exodrafts røgsugere fås til forskellige kapacitetsområder og dækker behovet fra mindre ildsteder i private hjem til større industrianlæg.

Vores produktprogram kan løse ethvert skorstenstrækproblem og vi leverer bl.a. løsninger til:

 • Pejse og brændeovne til fastbrændsel
 • Gaspejse
 • Ildsteder i restaurationer, pizzeriaer og pubber
 • Bageriovne
 • Enkeltkedler til olie, gas eller til biobrændsel, såsom stokerfyr eller pillefyr
 • Flerkedelanlæg, hvor flere kedler er tilsluttet samme skorsten
 • Fyringsanlæg, hvor flere anlæg er tilsluttet den samme skorsten over flere etager, f.eks. i etageejendomme

Alle vores løsninger er godkendt i henhold til såvel nationale som internationale regler og opfylder de højeste standarder for sikkerhed i anvendelse.

Læs mere om exodraft i vores imagebrochure.

Førende siden 1957

Vores historie strækker sig tilbage til 1957 i Sorø på Sjælland, hvor der opstod en unik idé om at konstruere en røgsuger, som skulle installeres på toppen af skorstenen og dermed skabe det optimale træk i skorstene til åbne ildsteder, træfyr og kedler.

På baggrund af denne ide opstod firmaet EXHAUSTO, som i 1963 flyttede til Fyn hvor man tillige gik ind i ventilationsbranchen.

I 2007, 50 år efter starten, valgte man at dele selskabet op i to selvstændige enheder for at øge fokus på service og udvikling på begge forretningsområder: Ventilation (EXHAUSTO A/S) og skorstenstrækteknologi (EXHAUSTO CDT A/S).

Fra Exhausto CDT til exodraft

Strategien om, at begge forretningsområder skulle udvikle sig, førte til at EXHAUSTO A/S (ventilation) blev solgt til VKR Holding i 2010. Det blev samtidig aftalt, at navnet skulle forblive sammen med ventilationsselskabet, mens røgsugerne skulle markedsføres under et nyt navn og brand.

Det udnyttede vi til, i 2011, både at få et nyt navn, exodraft, og et nyt logo, som adskiller os fra vores forhenværende søsterselskab.

Ellers forblev alt ved det gamle. Samme kvalitetsprodukter, samme kontaktpersoner og samme ejere som før.

Vores kvalitetspolitik

Hos exodraft forpligter vi os til at udvikle og forbedre vores ISO 9001 systemet løbende. Vores mål er til hver en tid at indfri vores kunders forventninger til vore ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen.

exodraft vil sikre at kunderne får oplevelsen, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.

exodraft forpligter sig til følgende:

 • levere rette produkt til rette tid
 • sikre en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter ved at yde en service udover det forventede
 • ledelsen aktivt sikre medarbejderuddannelse/-udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål
 • opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med produkterne
 • iværksætte forebyggende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser

exodraft stiller udelukkende denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Informationerne skaber ikke noget aftalegrundlag mellem brugeren og exodraft.

Før du benytter informationer fra hjemmesiden, opfordrer vi dig til at søge personlig assistance og rådgivning fra exodraft.

Vi har forsøgt at vedligeholde informationer, software og øvrige servicer på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. exodraft fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed uden garanti af nogen art.

Dette website er optimeret til følgende webbrowsere:

Internet Explorer 8 and 9 eller senere for pc.

Chrome 23 eller senere for pc eller Mac.

Safari 6 eller senere for Mac.

Firefox 15 eller senere for pc og Mac.

Ældre versioner af ovenstående browsere kan eller kan måske ikke gengive websitet som forventet. Internet Explorer 6 og 7 er ikke understøttet. Internet Explorer 8 kræver aktivering af javascript.

HTML og CSS

exodrafts website er udviklet i HTML5 med CSS3 og vi tilstræber 100% W3C kode validering, hvor det er muligt.

Plugins

Visse informationer på dette website er præsenteret i pdf-formatterede dokumenter. For at kunne læse disse, er du nødt til at downloade programmet  Adobe Reader, som er gratis.

  Hent Adobe reader her – Adobe Reader 11

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger og informationer, der indsamles på exodrafts hjemmeside, og hvordan disse bruges.

Ved at anvende hjemmesiden accepterer du hjemmesidens brug af cookies samt indsamling af oplysninger jf. nedenfor.

Personoplysninger

exodraft.dk indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 

 • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
 • i øvrigt via hjemmesiden eller på anden måde giver personoplysninger til os.

Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse eller privatadresse) for at kunne levere den ydelse, som du efterspørger.

Hvis du f.eks. via vores hjemmeside beder om at blive kontaktet eller sender os en e-mail, oplyser du frivilligt navn og eventuelt e-mailadresse, telefonnummer, adresse. Oplysninger som disse bruger vi til at behandle og besvare din henvendelse.

Vi opbevarer ikke informationer om betalingsmidler f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Personoplysninger afgivet på exodraft.dk videregives kun til:

 • exodrafts interne afdelinger
 • udvalgte og betroede tredjemænd (exodraft-partnere), der benytter dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt
 • forretningspartnere som skal registrere og vedligeholde din brugerkonto.

exodraft videregiver under ingen omstændigheder personlige, identificerbare oplysninger, IP-numre og lignende til tredjemand (med undtagelse af de i oven- og nedenstående angivne) med mindre vi, i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed, tvinges til det.

Cookies

Denne hjemmeside bruger i begrænset omfang cookies for at kunne forbedre din oplevelsen. En cookie er en lille, uskadelig tekstfil, der gemmes i din browser. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder f.eks. datoer. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus eller andre skadelige koder.

Vores cookies gemmer oplysninger, der giver dig en bedre oplevelse på vores hjemmeside, når du vender tilbage.

Cookies på www.exodraft.dk

Vores hjemmeside gør brug af forskellige typer af cookies:

 • Session cookies – cookies som oftest slettes automatisk fra browseren, når den lukkes.
 • Persistent cookies – cookies som har et forudindstillet udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode.

Undgå cookies

Du kan indstille din browser til at acceptere eller fravælge brugen af cookies. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du måske ikke bruge alle denne hjemmesides funktioner.

Links

exodraft linker til andre eksterne hjemmesider. exodraft er ikke ansvarlig for brugen af personlige, identificerbare oplysninger på disse hjemmesider.

Hjemmesider i exodraft regi omfatter:

Dette webside er udgivet af:

exodraft A/S

C. F. Tietgens Boulevard 41

DK-5220 Odense SØ

Danmark

Informationerne på exodraft.dk er primært beregnet på exodrafts kunder, presse, ansøgere, leverandører og studerende. Det er vores ønske at informationerne på denne side er så sandfærdige og fyldestgørende som muligt.

Denne webside er underlagt gældende dansk ret, og eventuelle tvister afgøres i henhold til dansk lov. Ud over gældende dansk lov er der knyttet følgende begrænsninger til brugen af denne side:

Tekst, information billeder, illustrationer mv. fra exodraft.dk er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres, ændres, videresælges eller på anden måde gengives uden exodrafts skriftlige samtykke. Det er dog tilladt at udprinte materiale til privat og ikke-kommercielt brug, herunder distribution internt i virksomheden, uden videre tilladelse.

Såfremt der ønskes at linke til denne webside skal linket henvise til forsiden. Det er ikke tilladt at lave dybe links på siden. exodraft kan anmode om at links til siden bliver fjernet uden videre foranstaltning.

exodraft fralægger sig ethvert ansvar for sider, der er knyttet til denne side via links.

Brugen af denne side sker på brugerens eget ansvar. exodraft kan på ingen måde gøres ansvarlig for skader på programmel og udstyr, som følge af brug af siden.

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra exodraft. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for exodraft og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

exodraft er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem exodraft og Køber.

Tilbud

Ethvert tilbud fra exodraft er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Ordre

Afgivne ordrer er først forpligtende for exodraft, når Køber har modtaget exodrafts skriftlige, herunder elektroniske ordrebekræftelse.

Priser

Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, transport, ekspeditionsgebyr m.v.

Priser fremgår af exodrafts til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.

Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres ‘Ex Works’ (Incoterms 2010) , Odense.

Forsinkelse

Såfremt exodraft ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve købet.

Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance.

Hvis Køber hæver aftalen, har Køber krav på erstatning fra exodraft på de meromkostninger, der er påført Køber. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod exodraft som følge af forsinkelse.

Undersøgelsespligt

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produkterne tages i brug, gennemgå de leverede produkter, for at sikre sig, at disse er mangelfri og leveret aftalemæssigt.

Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Ved for sen betaling opkræves renter af forfaldne beløb med 1 % pr. påbegyndt måned.

Ansvar for mangler og ansvarsbegrænsning

exodraft er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i materialer eller udførelse, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for exodrafts ansvar, at Køber eller bruger har anvendt det leverede på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge exodrafts eventuelle anvisninger.

Køber og bruger henvises til at følge brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.

Køber bærer selv risikoen for, at exodrafts leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har exodraft ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg.

Kun såfremt exodraft ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Køber kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.

Produktansvar og følgeskader/indirekte tab

exodraft er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse.

exodraft er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår.

I den udstrækning exodraft måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde exodraft skadesløs.

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod exodraft på grundlag af en sådan skade.

exodraft er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af exodrafts produkter.

Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være installeret.

Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til exodraft uden ugrundet ophold.

Force majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for exodrafts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan exodraft ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre exodraft bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole.

Hos exodraft ved vi at vores produkter fungerer perfekt. Men skulle du, mod forventning, fortryde dit køb hos os, har du altid 6 måneders fortrydelsesret, når du køber exodraft-produkter.

 • Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du modtager dit produkt
 • Fortrydelsesretten gælder ikke eventuelle installationsomkostninger
 • Du skal selv betale for produktets returfragt
 • Før produktet returneres, skal du kontakte den exodraft-partner, som leverede til dig, for at aftale tilbagelevering

Når produktet er returneret til exodraft-partneren, tilbagebetales købsværdien uden eventuelle installationsomkostninger.
Beløbet overføres til din valgte bankkonto eller udbetales kontant ved aflevering.

Produktgaranti og reklamationsret

På alle exodraft-produkter ydes der den køberetlige 24-måneders reklamationsret.

Det betyder, at skulle du være utilfreds med dit køb kan du enten:

 • få produktet ombyttet
 • pengene tilbage

Det er naturligvis betinget af, at reklamationen er berettiget, og at den ikke er opstået som følge af fejlagtig anvendelse, forkert installation eller anden skadevoldende adfærd.

Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller manglen ved produktet. Hvis der reklameres inden for 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen være rettidig.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal du kontakte den exodraft-partner, hvor du købte produktet for at aftale nærmere vedrørende reklamationen.

Karriere hos exodraft

Se hvilke ledige job vi har netop nu. Vi har muligheder inden for flere forskellige fagområder og i forskellige dele af koncernen – både i og uden for Danmark.

Vi har ikke pt. nogen ledige stillinger, men du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning med en beskrivelse af dig selv, dine kvalifikationer og CV, samt hvor du ser, at du kan bidrage positivt til virksomhedens fremtid.

exodraft GDPR Policy

exodraft complies with the GDPR (General Data Protection Regulation) legislation of May 25th, 2018 and takes full responsibility for an ongoing compliance.

exodraft does not collect personal information that are not relevant/unnecessary to deliver our services to customers or partners. exodraft collects contact names, emails and addresses to be able to process orders and to be able to send out e-news and general information.
To unsubscribe from our e-news please send us an email: info@exodraft.dk

exodraft ensures that any personal data kept are minimized and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed and have no personal data such as date of birth/social security details saved without acceptance.

exodraft confirms that personal data related to HR related issues is stored securely and access to this information is limited to authorized personnel involved in HR.

exodraft does not pass on any information to third parties