tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Exodraft og FN’s Klimamål

FN’s Verdensmål

FN’s verdensmål udgør 17 mål og 169 delmål. Med disse mål forpligter FN’s medlemslande sig til at afskaffe sult og fattigdom, sikre god uddannelse, mere bæredygtig økonomisk vækst og reducere uligheder.

Hos Exodraft tager vi de 17 verdensmål seriøst og arbejder mod at medvirke til at opfylde disse.

Exodraft kan ved hjælp af sit virke og produkter have mulighed for at påvirke især to af verdensmålene, nemlig nr. 3 og nr. 7 (læs mere herunder).

FN’s Klimapris 2019

Exodraft var i august 2019 nomineret til Odense Bæredygtighedsråds klimapris i kategorien: “Bæredygtig energi”.

 

mål

Hvad gør Exodraft for FN’s verdensmål nr. 3?

”Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”.

Både vores røgsugere og partikelfilter til træfyrede brændeovne medvirker til en ikke uvæsentlig nedbringelse af sundhedsskadelige partikler, både i folks hjem, men også i naturen. Dermed er disse produkter med til at sikre et sundt liv og trivsel hvor end de installeres.

sundhed
RS009-016-røgsuger

Hvad gør Exodraft for FN’s verdensmål nr. 7?

”Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris”

Mange industrier står i dag over for at skulle reducere deres energiforbrug og CO2-udledning. Dette gøres ved at fokusere på bæredygtig energi, som beskytter miljø og reducerer energiomkostningerne.

Med løsninger til industriel varmegenvinding er vi med til at sikre, at overskudsenergien kan bruges til fornuftige formål som f.eks. produktionsprocesser, opvarmning eller sendes videre til privatboliger via fjernvarmenettet.

Netop ved at have fokus på udnyttelse af spildvarmen kan op til 95% af den ellers tabte energi genvindes.

bæredygtig
Compact Safe80