C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

Kvalitet

iso

Vores kvalitetsmål

exodraft udvikler og forbedrer løbende ISO 9001 systemet med det mål at indfri kundernes forventninger til vore ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen.

exodraft ønsker at kunderne får oplevelsen, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.

exodraft bestræber sig på at:

  • levere rette produkt til rette tid
  • arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter ved at yde en service udover det forventede
  • ledelsen aktivt bidrager til at sikre den medarbejderuddannelse/-udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål
  • opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med produkterne
  • iværksætte forebyggende handlinger for at imødegå eventuelle afvigelser

Kvalitetsmål

  • <3 % reklamationer om året på styringer
  • <2 % reklamationer om året på røgsugere
  • Ved kundetilfredshedsanalyse skal min. 90% angive at de enten er tilfredse eller meget tilfredse
  • gennemgå arbejdsgange grundigt og iværksætte min. 6 forebyggende handling hver 12. måned

iso2