C.F Tietgens Boulevard 41, DK-5220 Odense SØ
Tlf: +45 7010 2234
Følg os:

  CHR-P-S

  exodraft CHR-P-S er en kompakt luft-til-vand varmegenvindingsenhed med integreret bypass, som er specielt designet til at udnytte energien i damp eller dampholdig røggas.CHRPS-web

  Høj virkningsgrad

  Hjertet i enheden er selve varmeveksleren, der udført i rustfrit stål og kobber, kombinerer stor robusthed med effektiv varmetransmission.

  Det unikke patenterede design sikrer en særdeles høj virkningsgrad og er specielt anvendelig i forbindelse med  kondenserende applikationer.

  Til anvendelse i syreholdige og basiske miljøer, kan varmeveksleren også leveres i en kombination af rustfrit stål og nikkel.

  Den robuste konstruktion betyder at veksleren nemt  rengøres ved anvendelse af højtryksspuler (op til 200 Bar).

  Såfremt  driftsstop i forbindelse med rengøring vil undgås, kan der bestilles  en ekstra varmeveksler, som indsættes, mens den primære veksler rengøres.

  Pladsbesparende design med indbygget sikkerhed

  Varmeveksleren er monteret i et rustfrit stålkabinet med integreret by-pass funktion.

  I tilfælde af overophedning i systemet eller hvis den ønskede temperatur i buffertanken er opnået, vil by-pass spjældet blive aktiveret og den varme procesluft/damp vil blive ledt uden om varmeveksleren og direkte i skorstenen.

  Det kompakte design sikrer at exodraft CHR-P-S optager minimal plads og kan installeres i umiddelbar forbindelse med den varmeproducerende enhed.

  CHR-P-S 120
  CHR-P-S luft-til-vand varmegenvindingsenhed til udnyttelse af varmeenergi i damp og dampholdig røggas. Tilslutningsdiameter 300 mm.

  CHR-P-S 140
  CHR-P-S luft-til-vand varmegenvindingsenhed til udnyttelse af varmeenergi i damp og dampholdig røggas. Tilslutningsdiameter 350 mm.

  CHR-P-S 60
  CHR-P-S luft-til-vand varmegenvindingsenhed til udnyttelse af varmeenergi i damp og dampholdig røggas. Tilslutningsdiameter 150 mm.

  CHR-P-S 80
  CHR-P-S luft-til-vand varmegenvindingsenhed til udnyttelse af varmeenergi i damp og dampholdig røggas. Tilslutningsdiameter 250 mm.
  Tilbehør

  exodraft leverer et stort sortiment af tilbehør til vores varmegenvindingsenheder og sikrer dermed en samlet løsning af høj kvalitet.

  Posted by fiverr / Posted on 04 Jan