tysk flag engelsk flag US flag norsk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Brændeovnsfilter

Hvad er et brændeovnsfilter?

Exodraft har udviklet et elektrostatisk partikelfilter, som sidder som sidste led i skorstenen og fjerner størstedelen af de partikler der bliver dannet under forbrændingen i ildstedet.

Filteret fjerner dermed de potentielt sundhedsskadelige udledninger der kommer fra brændeovnen og sørger sammen med den integrerede røgsuger for en bedre forbrænding.

Hvordan bruger man filteret?

Så snart filteret er installeret på skorstenen vil det starte automatisk, når det måler en stigende temperatur i skorstenen. Filteret skal altid være forsynet med strøm, når brændeovnen bruges.

Hvilke skorstene kan filteret anvendes til?

Filteret kan anvendes til skorstene, hvor et enkelt, lukket ildsted op til 10 kW er tilsluttet. Generelt kan filteret benyttes på alle slags skorstene. Hvis filteret ikke erstatter det sidste led i en stålskorsten og den bliver længere, skal skorstenen stadig leve op til leverandørens anvisninger / specifikationer.
Standardadapteren til skorstenen har en yderdiameter på Ø145 mm og kan monteres på en rund skorsten. Til andre skorstene kan vi hjælpe med at finde den rigtige adapter.

Hvilke ildsteder kan filteret anvendes til?

Lukkede ildsteder på op til 10 kW.

Hvem kan/skal installere filteret?

Filteret skal installeres af en autoriseret installatør.

Kan filteret forbedre forbrændingen og afhjælpe problemer ved optænding?

Ja, den indbyggede Draftbooster-røgsuger optimerer forbrændingen og kan også hjælpe under optænding i ildstedet. Se manualen for yderligere information.

Kan filteret formindske røggener indendørs?

Ja, den indbyggede Draftbooster-røgsuger forbedrer skorstenstrækket, og du undgår dermed at få røg ud i stuen ved genfyring.

Skal filteret bruge strøm?

Ja, filteret skal tilsluttes til almindeligt 230V strømudtag med en jordforbindelse.

Er filteret selvrensende?

Ja. Filteret er udstyret med en automatisk rensefunktion. Filteret skal tilses min. én gang om året. Dette kan for eksempel udføres sammen med skorstensfejning.

Hvad kræver filteret af vedligeholdelse?

Filteret skal tilses min. én gang om året. Dette kan for eksempel udføres sammen med skorstensfejning.

Kan filteret fjerne lugt?

Nej, filteret kan fjerne partikler, men ikke de stoffer, der udgør røglugten.

Kan filteret fjerne synlig røg?

Ja, røgen består primært af partikler, og da disse fjernes af filteret, vil den synlige røg stort set forsvinde. I optændingsfasen kan der være en smule synlig røg, som primært består af kondenserende vanddamp.

Hvad fjerner filteret og hvor effektivt er det?

Filteret fjerner størstedelen af de partikler, der bliver dannet under forbrændingen i ildstedet. Filteret kan fjerne 95% af partikler målt på antal og 70-75% af partikler målt på den samlede partikelmasse. De fleste af de fine og ultrafine (og dermed potentielt sundhedsskadelige) partikler vil blive fjernet fra røggassen.

Røggas-partikler har en størrelse på mindre end 0.1 μm, hvilket er 1000 gange mindre end et menneskehår. Eftersom menneskets svælg kun kan indfange partikler større end 2.5 μm, fortsætter de mindre partikler til lunger og blodkar, hvor de kan forårsage astma, vejrtrækningsproblemer, inflammation og anden skade.

Støjer filteret?

Filteret har en indbygget røgsuger, som øger skorstenstrækket. Denne har et konstant, men meget lavt støjniveau. Under selvrensningen vil filteret afgive en hørbar lyd af få sekunders varighed.

Hvad er filteret lavet af?

Alle pladedele inde i filteret er lavet i rustfrit stål.

Hvor langt er kablet?

Kablet har en længde på 5 meter.

Hvad skal jeg gøre når skorstensfejeren kommer?

Du skal informere din skorstensfejer, om at filteret er installeret. Strømstikket til filteret skal fjernes fra stikkontakten, når der arbejdes på skorstenen. Det skal sikres, at stikket ikke sættes i utilsigtet.

Hvilke farver kan filteret leveres i?

Det kan leveres i blankt rustfrit stål eller sortmalet.

Kan skorstensfejeren stadig feje skorstenen fra toppen af skorstenen?

Dette kræver en adapter med indbygget renselem. Hvis renselemmen ikke er en del af adapteren, skal skorstenen fejes nedefra. Hvis du er i tvivl, er det nok en god idé at kontakte din skorstensfejer.

Har filteret lokale godkendelser?

Ja – DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, tysk byggeteknisk institut) har tildelt partikelfilteret en generel byggeteknisk godkendelse (abZ*).

Hvis du vil læse mere om dette (på tysk), så klik her:
https://exodraft.de/faq/kamin-feinstaubfilter/

Hvor højt er filteret?

Filteret har en højde på ca. 95 cm.

Hvor højt er strømforbruget på filteret?

Det typiske strømforbrug under drift ligger på 60W med et maksimalt forbrug under drift på 90W. Standby-strømforbruget er på 2W.

Skal man tænde/slukke for filteret?

Nej, filteret skal bare være forsynet med strøm og tænder automatisk, så snart det måler en temperaturstigning i skorstenen.

Kan jeg benytte brændeovnen, uden at filteret er tændt?

Nej, filteret skal altid være tilsluttet til strømforsyningen og været tændt så snart det er monteret på skorstenen. Hvis brændeovnen benyttes uden at filteret er tændt vil filteret blive ødelagt.

I tilfælde af strømafbrydelse kan brændeovnen godt benyttes i specielle situationer. Dette kan medføre en forøget tilsodning af indvendige dele i filteret og kræve en lidt hyppigere service. Så snart strømmen er tilbage skal det sikres, at filteret kører i normal drift igen.

Hvad skal skorstensfejeren gøre?

Skorstensfejeren skal inspicere filteret i henhold til afsnittet ‘Service’ i brugermanualen